Skip to main content

Taflen gwybodaeth i gleifion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu cyfres o daflenni gwybodaeth enghreifftiol i gleifion Deddf Iechyd Meddwl 1983. Nod y rhain yw cynorthwyo ysbytai ac awdurdodau gwasanaethau cymdeithasol lleol (ACSA) i gyflawni eu rhwymedigaethau cyfreithiol o dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 i ddarparu gwybodaeth ysgrifenedig i gleifion sy'n destun mesurau cadw a mesurau gorfodol eraill o dan y Ddeddf. Mae'r taflenni hyn yn anstatudol ac nid oes rheidrwydd ar ysbytai nac ACSAs i'w defnyddio.

Mae'r taflenni wedi'u cynllunio i'w hargraffu fel tudalennau A4 dwbl sy'n plygu i ffurfio llyfryn maint A5.

Mae'r taflenni ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. Lle mae angen lleol wedi'i ddangos, mae Llywodraeth Cymru yn annog ysbytai ac ACSAau i ddarparu deunydd mewn ieithoedd a fformatau priodol eraill.