Skip to main content

Taflen gwybodaeth i gleifion

Taflen gwybodaeth i gleifion 1 - Adran 2 - Derbyn Claf At Ddiben Cael Asesiad.pdf
Taflen gwybodaeth i gleifion 2 - Adran 3 - Derbyn Claf At Ddiben Cael Triniaeth.pdf
Taflen gwybodaeth i gleifion 3 - Adran 4 - Derbyn Claf At Ddiben Cael Asesiad Mewn Argyfwng.pdf
Taflen gwybodaeth i gleifion 4 - Adran 5 (2) - Y Pŵer Cadw Sydd Gan Feddyg Neu Glinigwr Cymeradwy.pdf
Taflen gwybodaeth i gleifion 5 - Adran 5 (4) - Y Pŵer Cadw Sydd Gan Nyrsys.pdf
Taflen gwybodaeth i gleifion 6 - Adran 7 - Gwarcheidiaeth.pdf
Taflen gwybodaeth i gleifion 7 - Adran 17a - Triniaeth Gymunedol Dan Oruchwyliaeth.pdf
Taflen gwybodaeth i gleifion 8 - Adran 17e - Triniaeth Gymunedol Dan Oruchwyliaeth (Galw Claf Yn Ôl).pdf
Taflen gwybodaeth i gleifion 9 - Adran 20 - Ailgadw Claf.pdf
Taflen gwybodaeth i gleifion 10 - Adran 35 - Remandio Unigolyn I Ysbyty At Ddiben Cael Asesiad.pdf
Taflen gwybodaeth i gleifion 11 - Adran 36 - Remandio Unigolyn I Ysbyty At Ddiben Cael Triniaeth.pdf
Taflen gwybodaeth i gleifion 12 - Adran 37 - Derbyn Claf I Ysbyty Trwy Orchymyn Llys (Heb Gyfyngiadau).pdf
Taflen gwybodaeth i gleifion 13 - Adran 37 - Gwarcheidiaeth (Trwy Orchymyn Llys).pdf
Taflen gwybodaeth i gleifion 14 - Adran 37_41 - Derbyn Claf I Ysbyty Trwy Orchymyn Llys Y Goron  Chyfyngiadau.pdf
Taflen gwybodaeth i gleifion 15 - Adran 37_41 - Galw Unigolyn Sydd Wedi'I Ryddhau'N Amodol Yn Ôl I'R Ysbyty.pdf
Taflen gwybodaeth i gleifion 16 - Adran 38 - Gorchymyn Ysbyty Interim.pdf
Taflen gwybodaeth i gleifion 17 - Adran 45a - Cyfarwyddyd Ysbyty A Chyfarwyddyd Cyfyngiad (Limitation Direction).pdf
Taflen gwybodaeth i gleifion 18 - Adran 47 - Unigolyn Sydd Yn Y Carchar Heb Gyfyngiadau'N Cael Ei Drosglwyddo I Ysbyty.pdf
Taflen gwybodaeth i gleifion 19 - Adrannau 47_49 - Unigolyn Sydd Yn Y Carchar  Chyfyngiadau'N Cael Ei Drosglwyddo I Ysbyty.pdf
Taflen gwybodaeth i gleifion 20 -Adrannau 48_49 - Carcharor Heb Ei Ddedfrydu'N Cael Ei Drosglwyddo I Ysbyty O Garchar Remánd Neu Ganolfan Remánd  Chyfyngiadau Neu Heb Gyfyngiadau.pdf
Taflen gwybodaeth i gleifion 21 - Adran 135 - Derbyn Cleifion Sydd Wedi'U Symud Gan Yr Heddlu Dan.pdf
Taflen gwybodaeth i gleifion 22 - Adran 136 - Derbyn Pobl Ag Anhwylderau Meddyliol, A Ddarganfyddir Mewn Man Cyhoeddus.pdf
Taflen gwybodaeth i gleifion 23 - Cleifion A Dderbyniwyd I Ysbyty O'R Llysoedd.pdf
Taflen Gwybodaeth i gleifion 24 - Perthynas Agosaf